Mogelijkheid bijdrage uit jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Brabant
 
Ook mogelijk voor leden van Judoclub Berlicum afkomstig uit de gemeenten Schijndel, Veghel, Bernheze en
Sint-Michielsgestel


Optimisd heeft een samenwerkingsovereenkomst met  het Jeugdsportfonds Brabant. Optimisd is de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de deelnemende gemeenten, Schijndel, Veghel, Bernheze en Sint-Michielsgestel. Het Jeugdsportfonds Brabant is dan ook actief in de desbetreffende gemeenten.
 
Het Jeugdsportfonds Brabant werkt volgens de formule van het Jeugdsportfonds Nederland, waarbij het is aangesloten. Het doel is om de sportbeoefening door kinderen van minder draagkrachtige ouders/ verzorgers in de provincie Noord-Brabant te bevorderen op een snelle, effectieve en laagdrempelige wijze. Door middel van sport wil het Jeugdsportfonds Brabant kinderen een kans geven zich positief te ontwikkelen.

Kinderen van ouder(s)/ verzorger(s) waarvan het inkomen maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds. Het fonds richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De aanmelding van de kinderen is in handen van door het Jeugdsportfonds erkende intermediairs bestaande uit (vak)leerkrachten, welzijnswerkers, maatschappelijke werkers, werkers uit de jeugdzorg enz. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bestaat uit een sportlidmaatschap en/of sportartikelen. De vereniging kan het bedrag voor contributie en sportattributen terugvragen. Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is €225. Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag.
 
Voor meer informatie over het jeugdsportfonds kunt u ook contact opnemen met het bestuur van Judoclub Berlicum of het  Jeugdsportfonds Brabant, (013-5349027 of brabant@jeugdsportfonds.nl)
Terug naar boven