Club protocollen

Judoclub Berlicum staat voor kwaliteit en veiligheid. In dat kader streeft de club een helder en transparant beleid na, dat voor een ieder inzichtelijk is. Bijgaand treffen jullie het beleidsplan aan, waarin naast beleidsaspecten ook het ambitieniveau van Judocub Berlicum is uitgewerkt en toegelicht.

Daarnaast heeft Judoclub Berlicum voor het welzijn van haar leden enkele protocollen en hulpmiddelen ontwikkeld.

Via het topmenu van deze wepagina krijg je toegang tot:
  1. procedure en formulier inzake calamiteiten
  2. Pest protocol Judoclub Berlicum
  3. Seksuele intimidatie

 
Terug naar boven